De Utrechtse Werktafel is het Regionaal Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De Utrechtse Werktafel verbindt werkgevers in de regio met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de Utrechtse Werktafel werken de uitvoeringsorganisaties (afdelingen Werk en Inkomen of regionale sociale diensten) van de 15 gemeenten, het UWV, werkgevers en werknemers samen.

Werkgevers en werkzoekenden zijn niet gebonden aan gemeentegrenzen. Regionale samenwerking is nodig om te zorgen voor zo veel mogelijk succesvolle matches tussen werkgevers en werkfitte werkzoekenden.

Samenwerken

Wat doet de Utrechtse Werktafel?

De Utrechtse Werktafel wil zoveel mogelijk mensen die kunnen en willen meedoen zo goed mogelijk, en afgestemd op wat zij aan kunnen, aan het werk helpen. We willen de uitstroom uit uitkering en de instroom bij werkgevers verhogen. Door een aantrekkende economie is het nu het goede moment hier aan te werken.

We richten ons op 3 pijlers:

Krachtige regio

We willen als arbeidsmarktregio beter samenwerken en communiceren vanuit de gedachte: één gezicht en één werkwijze. We verbeteren de herkenbaarheid en bekendheid van onze dienstverlening door vacatures met elkaar te delen en samen kandidaten aan te bieden op vragen van werkgevers. We proberen het kandidatenbestand eenvoudiger in beeld te brengen en kijken naar vacatures uit het volledige bestand van de gemeenten en het UWV.

Aansluiting arbeidsmarkt - onderwijs

Op dit moment ligt de werkloosheid laag. Maar door een mismatch op de arbeidsmarkt profiteren kwetsbare jongeren hier onvoldoende van. We werken samen met onderwijsinstellingen en werkgevers(organisaties) concrete acties voor deze groep uit om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. We ontwikkelen een manier van werken om kwetsbare jongeren succesvol en duurzaam vanuit school naar werk door te laten stromen.

Impuls banenafspraak

Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit heet de banenafspraak. Het kabinet heeft deze afspraak gemaakt met werkgevers- en werknemersorganisaties.

Onze ambitie is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Onze focus ligt op mensen in de Participatiewet en de Wajong. We laten administratieve processen en regelingen beter op elkaar aansluiten en proberen het met de juiste instrumenten voor werkgevers zo makkelijk mogelijk te maken om mensen uit de doelgroep aan het werk te helpen en te houden. We proberen ook de uitval van de doelgroep banenafspraak te verlagen door goed te kijken naar het soort werk en en hoe dat nog beter bij de doelgroep aan kan sluiten.

Contact

Heeft u een vacature waarvoor wij mogelijk een kandidaat hebben? De accountmanagers van het WerkgeversServicepunt (WSP) denken graag met u mee. U kunt bij het WSP terecht voor gratis advies en werving en selectie.

Hieronder kunt u de verschillende WerkgeversServicePunten (WSP’s) vinden

De Utrechtse Werktafel wil zoveel mogelijk mensen die kunnen en willen meedoen zo goed mogelijk, en afgestemd op wat zij aan kunnen, aan het werk helpen. We willen deze mensen ook een gezicht geven. Hieronder lees je hun persoonlijke verhalen.

Eline Kampen

Eline (23) werkt nu 2 jaar met veel plezier bij Albron, een food-service organisatie. Haar werkplek is het Stadskantoor in Utrecht. Je vindt Eline meestal achter kassa 1.
‘Ik heb mijn eigen takenpakket. Ik bedien de kassa, schenk smoothies uit, vul onder andere het beleg en de servetten aan. Maak het kassa eiland schoon. Ruim de soep, de saladebar en de vaat mee op. Heel divers dus.’
Eline heeft een licht verstandelijke beperking. Vroeger was ze erg ziek. ‘Ik kon niet lopen, had aangepaste schoenen en hoorde slecht.’ Ze ging naar een school voor doven en slechthorenden. Daarna volgde ze onderwijs bij De Baanbreker, een school voor praktijkonderwijs in Ijsselstein.
Via haar school kwam ze terecht in de ouderenzorg. Maar ze merkte dat het niveau te hoog voor haar was. ‘Ik vroeg me af wat ik dan kon gaan doen. Iets in de horeca leek mij wel leuk.’ The Colour Kitchen gaf haar de kans om ervaring in de horeca op te doen. ‘Ik kreeg daar een eenjarige opleiding. Om de week werkte ik in de bediening of in de keuken. Na een jaar kreeg ik een diploma.’ Met behulp van een jobcoach, die haar verwees naar Randstad, en de begeleiding die ze daar kreeg, kwam ze uiteindelijk bij Albron terecht. En dat bevalt goed.
‘Structuur is voor mij heel belangrijk. En dat ik een vast aanspreekpunt heb. En dat heb ik bij Albron.’
Buiten haar werk is Eline ook heel actief. ‘Ik houd heel veel van dieren.’ Ze deed vrijwilligerswerk op een kinderboerderij, zit op paardrijden en doet aan hockey. En dit kan ze allemaal fijn combineren met haar werk.

De Utrechtse Werktafel werkt aan het vergroten van social return. Hoe geeft een van de samenwerkingspartners, gemeente Utrecht, dit vorm? Lees het interview met Reny Haagsma (adviseur social return bij de gemeente Utrecht) door een medewerker van PIANOo (expertisecentrum Aanbesteden).

Arbeidsmarktinzicht.nl

Op deze website vindt u regionale data over de arbeidsmarkt in Nederland.

Resultaten banenafspraak

Hier vindt u de laatste informatie over de resultaten banenafspraak.